Ad ili a. d. pravopis – kako se piše

Ad ili a. d. pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati a. d.

Ovo je skraćenica za akcionarsko društvo, i uvek se piše sa tačkom posle prvog slova prve reči i prvog slova druge reči, i u ovom slučaju ali i u slučaju kada je u pitanju, na primer, deoničarsko društvo, ortačko društvo, i tako dalje.

Evo nekoliko primera u kojima se data skraćenica ispravno upotrebljava:

– Zapiši kod profesora u svesci da za seminarski pišem na temu akcionarsko društvo odnosno skraćeno a. d. jer ima običaj da zaboravi koju je temu kome dao.

– A. d. je propisano mnogim zakonima.

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...