Ahilova peta ili ahilova peta pravopis – kako se piše

Ahilova peta ili ahilova peta pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati Ahilova peta.

Kada imamo prisvojni pridev koji je nastao od vlastitih imena koja se završavaju na ov/ev ili in, onda se piše velikim početnim slovom. Ahilova peta je inače znak slabosti to jest ranjivosti.

Navešćemo nekoliko primera u kojima se ovaj izraz ispravno koristi:

– On je moja Ahilova peta, zna da je tako pa to često koristi.

– Znam da sam tvoja Ahilova peta.

– Ahilova peta je mit o Ahilu čije je jedino ranjivo mesto bila njegova peta.

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...