Akademija ili akademia pravopis – kako se piše

Akademija ili akademia pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati akademija.

Ova reč je grčkog porekla, a predstavlja odredjenu ustanovu visokog obrazovanja. U srpskom jeziku se izgovara i piše sa glasom j.

Navešćemo nekoliko primera u kojima se ova reč ispravno upotrebljava:

– Akademija umetnosti u Novom Sadu je skoro renovirana i sada izgleda još lepše.

– Akademija za poslovnu ekonomiju vam se nalazi u Beogradu, moja sestra je student te akademije.

– Da li gledaš seriju Vojna akademija?

Sponzorisani tekstovi:

Loading...