Akademski ili akademijski pravopis – kako se piše

Akademski ili akademijski pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati i jedno i drugo.

U osnovi obe reči imamo imenicu akademija od koje su nastali pridevi akademski i akademijski.

Pridev akademski ima opšte značenje vezano za studente, stepene, zvanja i tako dalje., dok se pridev akademijski koristi samo kada ima veze sa akademijom.

Da bi nam bilo jasnije koji se izraz kada, i u kojoj rečenici upotrebljava, navešćemo nekoliko primera da to razjasnimo:

– Ja sam juče postala akademski gradjanin.

– Moj stric je poznati akademski slikar.

– Da li možeš da mi pozajmiš tvoj akademski rečnik do sutra?

– Reč akademijski se na engleskom kaže conservatoire, pa se zbog toga i kod nas u izgovoru može čuti reč konzervatorijum.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...