Akonto ili a konto pravopis – kako se piše

Akonto ili a konto pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati akonto.

Ova reč je italijanskog porekla i znači unapred, na račun ili na ime nekoga i nečega.

Navešćemo nekoliko primera u kojima se data reč ispravno koristi:

– Očekujem da budeš iskrena prema meni, akonto toga što sam ja uvek iskrena prema tebi.

– Akonto njega ti sada dajem ovu pozajmicu, u nekom drugom slučaju ne bih.

– Da li si me akonto njega pozvala, ili je to tvoja želja bila?

– Akonto tvog dobrog ponašanja i vrednog rada zaslužio si povišicu.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...