Ambasadoru ili ambasadore pravopis – kako se piše

Ambasadoru ili ambasadore pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati i jedno i drugo.

Kada imamo imenicu u muškom rodu, koja se završava na slovo r, onda u obliku vokativa može imati i e i u.

Navešćemo nekoliko primera rečenica za oba izraza:

– Ambasadore, molim vas obratite se ljudima i objasnite im šta se dešava.

– Ambasadore, šta ćete nam reći povodom trenutne situacije u zemlji?

– Moja žena je napisala pismo ambasadoru.

– Nemačkom ambasadoru se možemo zahvaliti na pomoći.

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...