Amfiteatar ili anfiteatar pravopis – kako se piše

Amfiteatar ili anfiteatar pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati amfiteatar.

Navedena reč potiče iz grčkog jezika – amfi-teatron, i označava polukružnu pozornicu, to jest pozorište.

Evo nekoliko primera u kojima se data reč pravilno upotrebljava:

– Često posećujem amfiteatar sa svojim suprugom.

– Amfiteatar u Novom Sadu su veoma lepo renovirali, juče sam ga posetila.

– Najpoznatiji amfiteatar se nalazi u Rimu, i zove se Koloseum.

– U Beogradu ćemo uskoro imati amfiteatar.

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...