Aminokiseline ili amino-kiseline pravopis – kako se piše

Aminokiseline ili amino-kiseline pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati amino-kiseline.

Kada je u pitanju polusloženica, kao u ovom slučaju, amino se uvek piše sa crticom.

Sada ćemo navesti nekoliko primera u kojima se navedeni izraz ispravno upotrebjlava:

– Amino-kiseline su veoma zastupljene u ishrani.

– Amino-kiseline su izuzetno efikasne i pomažu nam pri mršavljenju.

– Ako želiš jake mišiće moraš redovno uzimati amino-kiseline.

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...