Anketa ili anketi pravopis – kako se piše

Anketa ili anketi pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati i jedno i drugo. 

Kada imamo imenicu anketa u genitivu množine, onda ona glasi anketa. A kada je imenica u dativu i lokativu jednine, onda ona glasi anketi.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica za oba slučaja:

– Ova anketa sadrži 100 pitanja, da li ste raspoloženi za saradnju?

– Od preostalih anketa moramo da izvučemo samo najvažnija pitanja, jer nemamo vremena za sve.

– U današnjoj anketi je bilo pitanja o zabrani pušenja.

– U anketi o ishrani učestvovalo je 1200 ljudi.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...