Antitalenat ili anti talenat pravopis – kako se piše

Antitalenat ili anti talenat pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati spojeno, to jest antitalenat.

U navedenom primeru se javlja prefiksoid anti, a on se uvek piše spojeno sa reči ispred koje se nadje.

Sada ćemo navesti nekoliko rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– On je totalni antitalenat za muziku, nikada neće naučiti da svira harmoniku.

– Ja sam antitalenat u kuhinji, iako se uvek trudim da naučim.

– Ona je antitalenat za sport, ne ume ni loptu da šutne.

– Činilo se kao da je antitalenat za pevanje, ali kako prolazi vreme on sve lepše peva.

 

 

 

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...