Antropogeografija ili antropo geografija pravopis – kako se piše

Antropogeografija ili antropo geografija pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati spojedno, dakle antropogeografija.

U navedenom primeru se javlja prefiksoid antropo, a on se uvek piše spojeno sa reči ispred koje se nadje.

Sada ćemo navesti nekoliko rečenica u kojima se data reč pravilno koristi:

– Upisala sam geografski fakultet, smer antropogeografija.

– Antropogeografija proučava odnose izmedju čoveka i prirodne sredine.

– Antropogeografija se naziva još i humanistička geografija.

– Omiljeni predmet na fakultetu mi je antropogeografija, izuzetno je zanimljiva, i veoma se lako uči.

 

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...