Apolitičan ili a političan pravopis – kako se piše

Apolitičan ili a političan pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati spojeno, to jest apolitičan.

U navedenom primeru javlja se prefiks a, koji uvek predstavlja suprotnost značenja osnovne reči, i on se uvek piše spojeno.

Apolitičan u prevodu znači nezainteresovanost za politiku, to jest ravnodušnost prema politici i neupućenost u politička dešavanja.

Navešćemo nekoliko primera u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Ti si potpuno apolitičan, toliko da ne znaš ni ko je predsednik naše države.

– Ja sam apolitičan, tako da nisam pripadnik nijedne stranke, i smatram da nikada neću biti.

– Ne izlazim na izbore nikada jer sam apolitičan, politika me nikada nije interesovala.

 

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...