Apoteki ili apoteci pravopis – kako se piše

Apoteki ili apoteci pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati apoteci.

U datoj reči izvršena je glasovna promena sibilarizacija, tako što je glas prešao u glas c, jer se našao ispred glasa i.

Lokativ i dativ imenice apoteka glase apoteci.

Sada ćemo navesti nekoliko primera u kojima se navedena reč ispravno koristi:

– U seoskoj apoteci nisu imali nijedan lek koji mi je potreban, pa sam zato morala da odem do grada i tamo kupim.

– Srela sam juče drugaricu u apoteci, bio je ogroman red tako da smo uspele lepo da se ispričamo.

– Nisam bila u apoteci sinoć, verovatno si me pomešao sa nekim.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...