Aspekta ili aspekata pravopis – kako se piše

Aspekta ili aspekata pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati aspekata.

Imenica aspekt u genitivu množine glasi aspekata.

Grupa suglasnika kt razdvojena je ubacivanjem glasa a.

Sada ćemo navesti nekoliko primera u kojima se navedena reč ispravno upotrebljava:

– Želim da mi objasniš značenje svih astroloških aspekata.

– Sagledala sam priču iz nekoliko aspekata, i još uvek nisam sigurna ko je tu u pravu.

– Ovde možete pogledati sve vrste aspekata.

– Kada pogledam iz nekoliko aspekata, to ipak deluje kao istinita priča.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...