Astal ili sto pravopis – kako se piše

Astal ili sto pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati i jedno i drugo.

Oba oblika su potpuno ispravna, s tim što je oblik astal zastareo, pa se u govoru i pisanju češće upotrebljava oblik sto.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica za oba oblika:

– Ovaj astal je veoma čvrst, pravljen je od orahovine.

– Astal u dnevnoj sobi je veoma star, uskoro ćemo morati da ga zamenimo novim i modernijim.

– Sto koji smo juče kupili mi se izuzetno dopada, baš se lepo uklopio u enterijer.

– Da li mi možeš pozajmiti još jedan sto za večerašnju proslavu?

– Nemoj da stavljaš noge na sto, to je veoma nekulturno.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...