Auto-put ili auto put pravopis – kako se piše

Auto-put ili auto put pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati auto-put.

U navedenom izrazu se javlja prefiksoid auto, i on se uvek piše sa crticom u slučaju kada predstavlja automobil, to jest automobliski.

Sada ćemo navesti nekoliko primera u kojima se dati izraz ispravno upotrebljava:

– Auto-put na relaciji Beograd-Bar je u izgradnji.

– U Kini je otvoren auto-put na vodi, postao je prava atrakcija jer zaista prelepo izgleda.

– Auto-put E75 spaja Norvešku i Grčku, i važi za najduži pan-evropski auto-put.

– Novi auto-put je otvoren, sada će se brže stizati do Crne Gore.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...