Baki ili baci pravopis – kako se piše

Baki ili baci pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati baki.

U navedenoj reči imamo odstupanje od glasovne promene sibilarizacija.

Nije izvršena promena glasa k u glas c, zbog toga što bi se zamenom ta dva suglasnika pojavila nejasnoća u značenju te reči.

Sada ćemo navesti nekoliko primera u kojima se navedena reč ispravno upotrebljava:

– Mojoj baki je danas rodjendan, napravila sam joj žurku iznenadjenja.

– Napisala sam pismo mojoj baki, oduševila se kada ga je pročitala.

– Uskoro idem baki po lekove, svratiću kada se budem vraćala.

– Prema mojoj baki moraš da se ophodiš sa poštovanjem, u suprotnom ću se veoma naljutiti na tebe.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...