Bambadava ili banbadava pravopis – kako se piše

Bambadava ili banbadava pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati bambadava.

Navedena reč potiče iz turskog jezika i znači uzalud, bespotrebno, ni za šta, besplatno, i tako dalje…

Sada ćemo navesti nekoliko primera u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Kupila sam ovu garnituru za bambadava, slučajno sam naletela na veliko sniženje.

– Ne želim bambadava da se trudim, ne dobijam nikakvu povratnu informaciju od nje.

– Kupili smo dosta stvari za bambadava, ponekad imamo sreće sa sniženjima.

– To što radiš je bambadava, nikakve koristi nemamo od toga.

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...