Bar kod ili bar-kod pravopis – kako se piše

Bar kod ili bar-kod pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati bar-kod.

Navešćemo nekoliko primera u kojima se navedeni izraz ispravno upotrebljava:

– Moraš izlepiti bar-kod na svaki artikal do večeras, sutra otavaramo radnju.

– Da li znaš gde mogu nabaviti bar-kod čitač?

– Gde se nalazi prodavnica u kojoj se prodaju bar-kod skeneri?

– Skinula sam bar-kod aplikaciju za mobilni telefon, veoma je korisna.

– Večeras nam stižu bar-kod nalepnice za nove artikle.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...