Barem ili bar pravopis – kako se piše

Barem ili bar pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Rečce barem i bar koriste se za naglašavanje reči uz koju stoje, označavaju izuzetak i ograničenje, to jest u najmanju ruku.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica za oba slučaja:

– Zašto nisi barem pokušala da odgovaraš, možda bi dobila pozitivnu ocenu jer pitanje zaista nije bilo teško.

– Da si mi barem poslala poruku da nećeš doći, očekivao sam te uzalud.

– Barem pokušaj da razgovaraš sa njom, verujem da će želeti iako je ljuta.

– Bar ti možeš da odeš na proslavu, ako već ona i ja ne možemo.

– Pokaži joj bar kako se to pravi, pa će ona sama kasnije napraviti ako ti nemaš vremena.

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...