Bdio ili bdeo pravopis – kako se piše

Bdio ili bdeo pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Izrazi bdio i bdeo predstavljaju glagolski pridev radni glagola bdeti, i oba su ispravna.

Navešćemo nekoliko primera rečenica za oba slučaja:

– On je nekoliko dana bdio nad njom, i nije želeo da ode kući dok se ne uveri da joj je zaista dobro.

– Danima je bdio nad njim, sve dok mu nije isplatio ono što je zaradio.

– Bdeo sam nad njim i štitio ga uvek, a on me je tako lako izdao.

– Nekada sam bdeo nad njom, a sada sam shvatio kakva je i više nema potrebe za tim.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...