Bejah ili beh pravopis – kako se piše

Bejah ili beh pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Glagol biti u prvom licu jednine imperfekta glasi i bejah i beh, tako da su oba oblika potpuno pravilna.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica za oba slučaja:

– Ja bejah potpuno predan tenisu, ali otkako sam doživeo povredu više se ne bavim tim sportom.

– Ne bejah ljut na nju, iako me je ostavila bez ikakvog objašnjenja.

– Ja beh tamo kada se to dogodilo, i mogu ti reći da je bilo veoma neprijatno.

– Ne beh na proslavi jer nisam stigao, radio sam drugu smenu.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...