Belo svetski ili belosvetski pravopis – kako se piše

Belo svetski ili belosvetski pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati belosvetski.

U navedenoj reči se javlja prefiksod belo, i on se uvek piše spojeno sa reči ispred koje se nadje.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica u kojima se navedena reč ispravno upotrebljava:

– On je belosvetski pisac, njegove knjige često postanu bestseleri.

– Ti si belosvetski lažov, od sada ti više ne verujem ni reč.

– Miloš je belosvetski kuvar, svako njegovo jelo je veoma ukusno i lepo dekorisano.

– Ona je belosvetski atletičar, do sada je osvojila veoma puno medalja na svim takmičenjima.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...