Beneficija ili benificija pravopis – kako se piše

Beneficija ili benificija pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati beneficija.

Navedena reč potiče iz latinskog jezika – beneficium, a u prevodu znači dobitak, olakšica ili povlastica.

Sada ćemo navesti nekoliko primera u kojima se data reč ispravno koristi:

– Direktor moje firme je odlučio da će ipak biti ukidanje beneficija.

– Postojanje beneficija je od koristi, jer su radnici tako više motivisani i mnogo se više trude.

– Od kada u mojoj firmi nema beneficija, većina radnika se manje zalaže za posao.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...