Beskrupolozan ili beskrupulozan pravopis – kako se piše

Beskrupolozan ili beskrupulozan pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati beskrupulozan.

Navedena reč potiče iz latinskog jezika – scrupulus, a označava bezobzirnog, to jest nesvesnog i drskog čoveka.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Taj momak je veoma beskrupulozan za razliku od tebe, uopšte niste skladan par.

– Zbog čega si tako beskrupulozan, i nije te briga ni za koga oko sebe?

– On je izuzetno beskrupulozan i to me strašno nervira, prekinuću svaki kontakt sa njim.

– Naša saradnja će biti prekinuta zbog toga što si previše beskrupulozan.

– Moj brat je veoma beskrupulozan, nikada me ne zove da pita kako sam.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...