Besmrtan ili bezsmrtan pravopis – kako se piše

Besmrtan ili bezsmrtan pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati besmrtan.

U datoj reči se javljaju dve glasovne promene. Prva glasovna promena je jednačenje suglasnika po zvučnosti u kojoj zvučni suglasnik z prelazi u svoj bezvučni par s, jer se našao ispred takodje bezvučnog suglasnika s, i tako dobijamo bes+smrtan>bessmrtan. Druga glasovna promena koja se javlja jeste gubljenje suglasnika, gde se prvo s gubi i tako dobijamo reč besmrtan.

Sada ćemo navesti nekoliko primera u kojima se nevedena reč ispravno upotrebljava:

– Nauka nastoji da čovek postane besmrtan, mada svi znamo da je to nemoguće i protiv prirode.

– Besmrtan je onaj koji iza sebe ostavi dela koja će se pamtiti zauvek.

– Tog čoveka nazivaju besmrtan čovek, jer je učinio mnoštvo dobrih dela koje ljudi nikada neće zaboraviti.

– Taj pesnik će ostati besmrtan, kao i njegove pesme koje je ostavio iza sebe.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...