Besprekoran ili bezprekoran pravopis – kako se piše

Besprekoran ili bezprekoran pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati besprekoran.

U datoj reči javlja se glasovna promena jednačenje suglasnika po zvučnosti, tako što zvučni suglasnik z prelazi u svoj bezvučni par s, jer se našao ispred bezvučnog suglasnika p.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica u kojima se navedena reč ispravno koristi:

– Njen stan je besprekoran, uvek je sve lepo sredjeno i na svom mestu.

– On je jedan potpuno besprekoran radnik, ovog meseca ću ga nagraditi povećanjem plate.

– Ti si zaista besprekoran momak, tvoja devojka bi trebala biti ponosna što te ima pored sebe.

– Nije on besprekoran kao što svi misle, ima mnogo mana koje još uvek nisu izašle na videlo.

– Varaš se ako misliš da je besprekoran, juče je napravio tri neopravdane greške.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...