Bezžični ili bežični pravopis – kako se piše

Bezžični ili bežični pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati bežični.

U navedenoj reči izvršene su dve glasovne promene.

Prva glasovna promena koja je izvršena jeste jednačenje suglasnika po mestu nastanka, tako što je zubni suglasnik z prešao u prednjonepčani suglasnik ž, pa iz toga sledi bež+žični>bežžični.

Druga glasovna promena koja je izvršena jeste gubljenje suglasnika, tako što se prvo ž gubi i ostaje reč bežični koja je jedina ispravna.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Tata je juče kupio bežični fiksni telefon, sada mogu da pričam sa drugaricom po celu noć a da ih ne ometam.

– Od kada imam bežični internet mnogo lakše i brže obavljam sve poslove.

– Kada budeš prolazio pored one radnje, seti se da pogledaš bežični internet za laptop.

– Moj novi bežični punjač zaista odlično radi, veoma sam zadovoljna.

 

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...