Biću ili bi ću pravopis – kako se piše

Biću ili bi ću pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati spojeno, dakle biću.

Glagol biti u Futuru I menja se na sledeći način:

  1. Ja ću biti – biću
  2. Ti ćeš biti – bićeš
  3. On, ona, ono će biti – biće

 

  1. Mi ćemo biti – bićemo
  2. Vi ćete biti – bićete
  3. Oni će biti – biće

Sada ćemo navesti nekoliko primera u kojima se navedena reč ispravno upotrebljava:

– Biću sa tobom cele noći, ne želim da odem dok se ne uverim da ti je bolje.

– Ona je otišla ali biću ja sa tobom dok se ne završi taj prijem.

– Biću jača od svih nevolja, i svih loših namera zlih ljudi.

– Nisam još krenula, biću sa njim do pet pa ću onda krenuti kod tebe.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...