Biloko ili bilo ko pravopis – kako se piše

Biloko ili bilo ko pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati rastavljeno, dakle bilo ko.

Kada ispred zamenice ili priloga imamo rečcu bilo, onda se taj izraz piše rastavljeno.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se dati izraz ispravno koristi:

– Taj posao je veoma lagan i može ga odraditi bilo ko, ne znam zašto ga ona još uvek nije završila.

– Kod njega na žurci neće biti bilo ko, on uvek ima odabrane ljude sa kojima se druži.

– Ja nisam bilo ko, i zamolila bih te da mi se obraćaš sa poštovanjem.

– Njega ne može bilo ko zameniti, on je bio jedan izuzetno vredan radnik.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...