Bio sam kući ili bio sam kod kuće pravopis – kako se piše

Bio sam kući ili bio sam kod kuće pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati bio sam kod kuće.

Kada je u pitanju glagol mirovanja, kao u ovom slučaju, onda se koristi padež genitiv i jedini pravilni izraz je-bio sam kod kuće.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica u kojima se dati izraz ispravno upotrebljava:

– Bio sam kod kuće kada su javili da je moja drugarica imala saobraćajnu nesreću, i odmah sam krenuo u bolnicu da saznam šta se desilo.

– Sreća bio sam kod kuće kada je ona došla da me iznenadi, ali sam se upravo spremao da krenem kod druga.

– Nisam sinoć izlazio nigde, bio sam kod kuće sa devojkom.

– Bio sam kod kuće juče, nisam išao na fakultet jer sam se razboleo.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...