Bioritam ili bio ritam pravopis – kako se piše

Bioritam ili bio ritam pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati sastavljeno, dakle bioritam.

U navedenoj reči javlja se prefiksoid bio, a on se uvek piše sastavljeno sa reči ispred koje se nadje.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno koristi:

– Postoji bioritam celog ljudskog organizma, ali takodje postoji i bioritam za svaki organ posebno.

– Da li znaš šta predstavlja bioritam?

– Bioritam se može veoma lako i precizno izračunati.

– Intelektualni bioritam predstavlja mentalne sposobnosti čoveka.

– Bioritam organizma je aktivan od samog rodjenja.

 

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...