Bogati ili boga ti pravopis – kako se piše

Bogati ili boga ti pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati odvojeno, dakle boga ti.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se dati izraz ispravno upotrebljava:

– Hoćeš li boga ti prestati da širiš laži i neistine o meni?

– Boga ti hajde sa mnom na prijem večeras, drug se razboleo a ne mogu ići sam.

– Ma nemoj boga ti reći da nisi znala da dolazim danas, kada znam da sam ti rekla još pre par dana.

– Boga ti možeš li mi pomoći oko ovog posla, baš se slabo snalazim a moram završiti do prekosutra?

Sponzorisani tekstovi:

Loading...