Branioc ili branilac pravopis -kako se piše

Branioc ili branilac pravopis -kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati branilac.

Reč branioc u nominativu jednine glasi branilac.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica u kojima se navedena reč ispravno koristi:

– Moj branilac je jedan od najboljih u regionu, i zaista je veoma efikasan kada je u pitanju bilo koji spor.

– Često se okrivljenima dodeljuje branilac po službenoj dužnosti.

– Njegov branilac je izuzetan, gotovo uvek uspe da nadmudri drugu stranu.

– Da li mi možeš reći kako se zove tvoj branilac, i pomoći mi da stupim u kontakt sa njim?

 

 

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...