Brijem se ili brijam se pravopis – kako se piše

Brijem se ili brijam se pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati brijem se.

Glagol brijati se u prvom licu jednine prezenta glasi ja se brijem, odnosno brijem se.

Sada ćemo navesti nekoliko primera u kojima se dati izraz ispravno upotrebljava:

– Ne mogu se javiti na telefon jer se brijem, ako je nešto važno zvaće ponovo kasnije.

– Brijem se svakodnevno jer moj posao to zahteva, radim u vojsci kao pukovnik.

– Ne brijem se tako često jer više volim kada mi je brada malo duža.

– Obično se brijem jednom nedeljno, jer tako najmanje oštećujem lice.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...