Brinuti ili brinuti se pravopis – kako se piše

Brinuti ili brinuti se pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Glagoli brinuti i brinuti se imaju značenje saosećanja ili straha od nečega, a oba oblika su potpuno ispravna.

Glagol brinuti se zasebno znači voditi računa o nečemu, to jest voditi brigu i starati se o nekome.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica za oba slučaja:

– Nemoj brinuti o tome, sigurna sam da će na kraju biti baš onako kako si zamislila i da ćeš dobiti zasluženu nagradu za trud.

– Nema potrebe brinuti o takvim stvarima, tvoja dobrota i to što si učinila za nju će se svakako isplatiti jednoga dana.

– Brinuti se o tom čoveku nije nimalo lako, on je veoma naporan i zahtevan, divim se mojoj sestri kako izlazi na kraj sa njim.

– Ona je odlučila brinuti se o majci jer niko drugi nije hteo da prihvati tu odgovornost.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...