Burad ili bureta pravopis – kako se piše

Burad ili bureta pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Imenica bure je imenica srednjeg roda i menja se po drugoj vrsti, tako da u genitivu množine glasi bureta. Takodje, često se upotrebljava i supletivna, odnosno nepravilna množina burad.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica za oba slučaja:

– Ova dva bureta su višak, kada budeš imao vremena možeš ih vratiti komšiji.

– Neće mi biti dovoljna samo tri bureta, treba mi barem sedam da završim ono što sam planirao.

– Ta burad već dugo stoje na tom mestu i niko ih ne pomera, tako da verovatno nisu kvalitetna.

– Nemoj mi uzimati ovu burad, trebaće mi sledeće nedelje kada budem ispekao rakiju.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...