Kada je jeftina struja i kako je uštedeti?

January 21, 2016

Zašto se to događa i na koji način se unapred možete pobrinuti za to da vas naredni račun za struju neprijatno ne iznenadi, pokušaćemo da proverenim i konkretnim argumentima objasnimo kroz sadržaj tekst koji je pred vama. Šta osim pojaćane potrošnje struje može uticati na porast duga za struju? Potrošnja struje, obračunava se a samim tim i naplaćuje po različitim tarifama koje zavise u odnosu na doba dana odnosno noći…

Read More >>

Šta je klimaks i kad počinje?

Reproduktivna sposobnost ljudskog tela je ograničena, jer organizam sa godinama stari i postepeno gubi ovu funkciju. Taj period kod žena se naziva klimaks ili menopauza. U tom periodu prestaje funkcija jajnika i dolazi do trajnog prekida menstrualnog ciklusa. Kada počinje klimaks? Klimaks uglavnom počinje u srednjim ili kasnim četrdesetim godinama. Dešava se postepeno, a simptomi su u većini slučajeva jedva primetni. Međutim, užurbani stil života, hemikalije koje se unose putem…

July 22, 2015
Read More >>