Žumanca ili žumanceta pravopis – kako se piše

Žumanca ili žumanceta pravopis – kako se piše ispravno? Ispravno je napisati i jedno i drugo. Imenica žumance se u srednjem rodu deklinira po prvoj, i po drugoj vrsti. Dakle, oba oblika reči su pravilna, a sada ćemo navesti i par primera rečenica za oba. – Koliko ti je potrebno žumanca za taj kolač? – Nećemo imati dovoljno žumanca za ovu tortu. – Dva, tri žumanceta će ti biti dovoljno…

May 13, 2016
Read More >>

Žrtvi ili žrtava pravopis – kako se piše

Žrtvi ili žrtava pravopis – kako se piše ispravno? Ispravno je napisati i jedno i drugo. Imenica žrtva u genitivu množine glasi i žrtvi i žrtava. Navešćemo par primera rečenica za oba oblika reči: – Koliko je bilo žrtvi u sinoćnom napadu? – Nisam čula da je bilo žrtvi, sve se ipak dobro završilo. – Nekoliko žrtava će podneti krivičnu prijavu. – Bilo je dosta žrtava koje su pale pod…

May 13, 2016
Read More >>

Žnjela ili žela pravopis – kako se piše

Žnjela ili žela pravopis – kako se piše ispravno? Ispravno je napisati i jedno i drugo. Glagol žeti u radnom glagolskom pridevu glasi i žela i žnjela. Evo nekoliko primera rečenica za oba oblika reči: – Žela sam ječam čitav dan. – Juče sam žela žito i pšenicu. – Sve sam radila kod deke na selu, i žnjela i čuvala koze. – Nisam ja nikada žnjela, to moja mama zna.

May 13, 2016
Read More >>

Žbunje ili džbunje pravopis – kako se piše

Žbunje ili džbunje pravopis – kako se piše ispravno? Ispravno je napisati i jedno i drugo. Pravopis navodi žbun, odnosno žbunje. Pravopisni rečnik navodi i žbun i džbun, odnosno i žbunje i džbunje. Mi ćemo navesti nekoliko primera rečenica za oba oblika reči: – Ovo žbunje ružno izgleda, moraš ga iseći. – Vaše žbunje samo kvari izgled ulice. – Džbunje pored puta je veoma lepo orezano, mogli bi i naše…

May 13, 2016
Read More >>

Želuci ili želudci pravopis – kako se piše

Želuci ili želudci pravopis – kako se piše pravilno? Pravilno je napisati želuci. Imenica želudac u množine glasi želuci. Suglasnik d se gubi ispred suglasnika c. Evo i nekoliko primera rečenica: – Njihovi želuci su u odličnom stanju još uvek. – To što naši želuci mogu da svare je pravo čudo. – Ovi želuci će mi doći glave, nikako ne mogu da naučim tu lekciju.

May 13, 2016
Read More >>

Žamor ili žagor pravopis – kako se piše

Žamor ili žagor pravopis – kako se piše ispravno? Ispravno je napisati i jedno i drugo. Oblik reči žagor i oblik reči žamor su sinonimi i imaju značenje nerazgovetan govor. Sam oblik žamor znači još i žubor. Sada ćemo navesti par primera rečenica za oba oblika reči: – Čuo se samo nekakav žagor i ništa više. – Ne mogu te ništa razumeti, žagor je i ništa te ne čujem. – U…

May 13, 2016
Read More >>

Zvučao ili zvučio pravopis – kako se piše

Zvučao ili zvučio pravopis – kako se piše ispravno? Ispravno je napisati i jedno i drugo. Glagol zvučati u radnom glagolskom pridevu glasi zvučao, dok glagol zvučiti glasi zvučio. Evo i nekoliko primera rečenica: – Zvučao je veoma loše na tom predavanju. – Nije se dobro pripremio pa je zbog toga tako zvučao. – Zvučio si zaista odlično, svaka ti čast. – Kako sam zvučio? Imao sam ogromnu tremu.

May 13, 2016
Read More >>

Zvaničan ili zvanični pravopis – kako se piše

Zvaničan ili zvanični pravopis – kako se piše ispravno? Ispravno je napisati i jedno i drugo. Oblik reči zvaničan je kraći, odnosno on je neodredjenog vida, dok je oblik reči zvanični duži, odnosno on je odredjenog vida. Oblik zvaničan menja se po imeničkoj promeni, dok se oblik zvanični menja po pridevskoj. Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica za oba oblika: – Da li je ovo vaš zvaničan sajt? – Naš…

May 13, 2016
Read More >>

Zvezdi ili zvezda pravopis – kako se piše

Zvezdi ili zvezda pravopis – kako se piše pravilno? Pravilno je napisati zvezda. Imenica zvezda u genitivu množine takodje glasi zvezda, a ne zvezdi. Navešćemo par primera rečenica u kojima se data reč ispravno piše: – Na nebu je puno zvezda zbog toga što je vedro. – Koliko zvezda si izborajala? – Nekoliko zvezda padalica sam videla za ovih par minuta. – Na mom zidu ima dosta zvezda stikera, mogu…

May 13, 2016
Read More >>

Zrnci ili zrnca pravopis – kako se piše

Zrnci ili zrnca pravopis – kako se piše ispravno? Ispravno je napisati i jedno i drugo. Deminutiv od imenice zrno glasi zrnce. A zrnce u nominativu množine glasi i zrnci i zrnca. Dakle, oba oblika su reči ispravna, a evo i nekoliko primera rečenica za oba: – Ovi zrnci su baš mali, očekivala sam da će biti makar malo veći. – Nisu ovi zrnci dobri, moraćemo da kupimo druge. –…

May 13, 2016
Read More >>

Znački ili značaka pravopis – kako se piše

Znački ili značaka pravopis – kako se piše ispravno? Ispravno je napisati i jedno i drugo. Imenica značka u genitivu množine glasi i znački i značaka. Evo i nekoliko primera rečenica za oba oblika reči: – Koliko vma je potrebno tih znački? – Nemoj se voditi po znački, ti si čovek kao i svi ostali. – Dovoljno će biti značaka za sve uniforme. – Doneću dosta značaka pa ih sklonite…

May 13, 2016
Read More >>

Znaci ili znakovi pravopis – kako se piše

Znaci ili znakovi pravopis – kako se piše ispravno? Ispravno je napisati i jedno i drugo. Imenica znak u množini glasi i znaci i znakovi. Prema tome, oba oblika reči su pravilna, a sada ćemo navesti i par primera rečenica za oba: – Ovi znaci nisu dobro postavljeni, mi imamo prednost. – Znaci na putu kažu da su radovi u blizini. – To su jasni znakovi da sa njim nešto…

May 13, 2016
Read More >>