Zbirki ili zbirci pravopis – kako se piše

Zbirki ili zbirci pravopis – kako se piše pravilno? Pravilno je napisati zbirci. U navedenoj reči izvršena je glasovna promena sibilarizacija, tako što je zadnjonepčani suglasnik k prešao u zubni suglasnik c, zbog toga što se našao ispred vokala i. Prema tome, imenica zbirka će u dativu i lokativu jednine glasiti zbirci. Evo i nekoliko primera rečenica: – U kojoj zbirci si našla rešenje ovog teškog zadatka? – Nisam radila…

May 13, 2016
Read More >>

Završeci ili završetci pravopis – kako se piše

Završeci ili završetci pravopis – kako se piše pravilno? Pravilno je napisati završeci. U datoj reči javlja se glasovna promena gubljenje suglasnika. Suglasnik t se našao ispred suglasnika c, pa se zbog toga izvršilo uprošćavanje suglasničke grupe. Pošto se glas c sastoji od glasova t i s, glas t se gubi kada se nadje ispred njega. Završetak > završetak + i > završetaki > završetki > završetci > završeci –…

May 13, 2016
Read More >>

Zavisan ili zavistan pravopis – kako se piše

Zavisan ili zavistan pravopis – kako se piše ispravno? Ispravno je napisati i jedno i drugo, ali u različitom kontekstu. Oblik reči zavisan, nastao je od glagola zavisiti i znači biti nesamostalan. Oblik reči zavistan, nastao je od imenice zavist i znači zavidan, ili ljubomoran. Dakle, utvrdili smo da su oba oblika reči potpuno pravilna, a sada ćemo navesti i par primera rečenica za oba: – Zbog čega si još uvek zavisan od…

May 13, 2016
Read More >>

Zauzvrat ili za uzvrat pravopis – kako se piše

Zauzvrat ili za uzvrat pravopis – kako se piše pravilno? Pravilno je napisati spojeno, dakle zauzvrat. Dati prilog ima značenje u zamenu, ili kao naknadu, i uvek se piše spojeno. Sada ćemo navesti i nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno piše: – Ne tražim ti ništa zauzvrat, dovoljno mi je naše prijateljstvo. – Šta ću dobiti zauzvrat ako ti učinim tu uslugu? – Poklonila sam ti to…

May 13, 2016
Read More >>

Zauvek ili za uvek pravopis – kako se piše

Zauvek ili za uvek pravopis – kako se piše pravilno? Pravilno je napisati zauvek. Navedena reč je prilog koji ima značenje trajno, odnosno za sva vremena. Evo i nekoliko primera rečenica: – Zauvek ću te voleti, u to budi siguran. – Nisam mislila da zauvek napustim zemlju, već na nekoliko godina. – Rekao mi je da ću zauvek biti njegova draga. – Nas dve ćemo zauvek ostati u dobrim odnosima,…

May 13, 2016
Read More >>

Zaspim ili zaspem pravopis – kako se piše

Zaspim ili zaspem pravopis – kako se piše pravilno? Pravilno je napisati zaspim. *Odmah ćemo napomenuti da je ispravan i oblik reči zaspem, ali u drugačijem kontekstu. Glagol zasuti u prvom licu prezenta glasi zaspem. Primer: Čim je sretnem zaspem je pitanjima o njemu. Glagol zaspati u prvom licu prezenta glasi zaspim. Sada ćemo navesti i nekoliko primera rečenica za ovaj oblik reči: – Kada sam zabrinuta uveče ne mogu da zaspim. –…

May 13, 2016
Read More >>

Zasigurno ili za sigurno pravopis – kako se piše

Zasigurno ili za sigurno pravopis – kako se piše pravilno? Pravilno je napisati zasigurno. Dati prilog ima značenje pouzdano, ili bez ikakvih sumnji. Evo nekoliko primera rečenica: – Tamo ćeš zasigurno naći sve što ti je potrebno. – Zasigurno idemo na more u Grčku ove godine. – Jel mi možeš reći zasigurno da li toga ima tamo još uvek? * Odvojeno, odnosno za sigurno, piše se jedino u slučaju kada je akcenat…

May 13, 2016
Read More >>

Zaredom ili za redom pravopis – kako se piše

Zaredom ili za redom pravopis – kako se piše pravilno? Pravilno je napisati zaredom. Zaredom predstavlja prilog koji ima značenje jedno za drugim. Evo i nekoliko primera rečenica za dati prilog: – Osvajali smo titule zaredom, niko nas nije mogao pobediti. – Zaredom smo odradjivali jedno po jedno. – Već tri dana zaredom radim jedan isti posao, dosadilo mi je. * Odvojeno, to jest za redom, piše se jedino u…

May 13, 2016
Read More >>

Zapravo ili za pravo pravopis – kako se piše

Zapravo ili za pravo pravopis – kako se piše ispravno? Ispravno je napisati i jedno i drugo, samo u različitom kontekstu. Spojeno, odnosno zapravo, piše se u slučaju kada predstavlja rečcu koja ima značenje naime. Razdvojeno, odnosno za pravo, piše se u slučaju kad predlog za služi za isticanje prideva i imenice pravo. Dakle, oba oblika su sasvim prvilna, a evo i nekoliko primera rečenica za oba: – Nisam joj…

May 13, 2016
Read More >>

Zaposlen ili zapošljen pravopis – kako se piše

Zaposlen ili zapošljen pravopis – kako se piše ispravno? Ispravno je napisati i jedno i drugo. Oblik reči zaposlen se češće upotrebljava, dok je oblik reči zapošljen redji. U svakom slučaju, oba oblika su pravilna, a mi ćemo navesti i nekoliko primera rečenica za oba: – Koliko dugo si zaposlen kod njega? – Nisam zaposlen već više od pola godine. – Ne mogu nigde naći posao, trenutno sam nezaposlen. –…

May 13, 2016
Read More >>

Zanesen ili zanešen pravopis – kako se piše

Zanesen ili zanešen pravopis – kako se piše pravilno? Pravilno je napisati zanesen. Glagol zaneti u trpnom glagolskom pridevu glasi zanesen, ili zanet. U ovom primeru nije izvršena glasovna promena jotovanje. Sada ćemo navesti i nekoliko primera rečenica: – Mnogo si zanesen time, to nije dobro. – Oduvek je bio zanesen, stalno mašta o nekim stvarima. – Dobro je biti zanesen i večno tragati za svojim snovima. – Ne dopada…

May 12, 2016
Read More >>

Zanemarivaju ili zanemaruju pravopis – kako se piše

Zanemarivaju ili zanemaruju pravopis – kako se piše pravilno? Pravilno je napisati zanemaruju. Glagol zanemarivati u trećem licu množine prezenta glasi zanemaruju. Evo i par primera rečenica: – Žalio mi se na to da ga zanemaruju, i nikada ne zovu na druženje. – Bitne obaveze se ne zanemaruju već seodmah rešavaju. – Ako se poslovi zanemaruju posle se samo nagomilaju i bude ti dosta teže. – Oni nas stalno zanemaruju.

May 12, 2016
Read More >>