Usred ili u sred pravopis – kako se piše

Usred ili u sred pravopis – kako se piše pravilno? Pravilno je napisati usred. Predlog koji označava vreme i mesto piše se zajedno sa genitivom. Primeri: Usred leta, usred proleća, usred sobe, usred kupatila, i tako dalje. Evo i nekoliko primera rečenica gde se dati predlog ispravno upotrebljava: – Prekinuli ste nas usred razgovora. – Ustala sam sa stola usred jela, jer mi je rekla da je veoma hitno. –…

May 11, 2016
Read More >>

Uskoro ili u skoro pravopis – kako se piše

Uskoro ili u skoro pravopis – kako se piše ispravno? Ispravno je napisati i jedno i drugo, ali u različitom kontekstu. Spojeno, to jest uskoro, piše se u slučaju kada predstavlja prilog koji znači u skorije vreme, odnosno ubrzo. Primeri: – Uskoro mi dolazi sestra iz Kanade, jedva čekam da je vidim. – Rekla mi je da će uskoro diplomirati. – Možemo uskoro otići do tetke. Razdvojeno, to jest u…

May 11, 2016
Read More >>

Urošom ili Urošem pravopis – kako se piše

Urošom ili Urošem pravopis – kako se piše pravilno? Pravilno je napisti Urošem. Imenice prve vrste u instrumentalu jednine dobijaju nastavke em i om. Imenice koje se završavaju suglasnikom š a prethodi im vokal o, imaju nastavak em. Primeri: Milošem, košem, Radošem, odlikašem, i tako dalje. Evo i nekoliko primera rečenica: – Bila sam sa Urošem kod Magdalene sinoć. – Nisam došla sa Urošem jer mu je nesto iskrslo. – Pričala…

May 11, 2016
Read More >>

Upomoć ili u pomoć pravopis – kako se piše

Upomoć ili u pomoć pravopis – kako se piše ispravno? Ispravno je napisati i jedno i drugo. Spojeno, odnosno upomoć, piše se u slučaju kada predstavlja uzvik. Odvojeno, odnosno u pomoć, piše se u doslovnom značenju kada predlog u služi za isticanje imenice pomoć. Dakle, oba oblika su sasvim pravilna, a sada ćemo navesti i nekoliko primera rečenica za oba: – Upomoć, ima li koga da mi pomogne? – Upomoć, napada me…

May 11, 2016
Read More >>

Umalo ili u malo pravopis – kako se piše

Umalo ili u malo pravopis – kako se piše ispravno? Ispravno je napisati umalo. Navedeni prilog ima značenje zamalo, odnosno gotovo. Evo i nekoliko primera rečenica: – Umalo mi nije otišao autobus jutros, sutra moram ranije izaći na stanicu. – Reče mi da mu je umalo otišao tramvaj, sreća pa je stigao ipak. – Umalo nisam pala na prijemu, saplela sam se pred svim gostima. – Umalo da zaboravim da…

May 10, 2016
Read More >>

Ukrug ili u krug pravopis – kako se piše

Ukrug ili u krug pravopis – kako se piše ispravno? Ispravno je napisati i jedno i drugo. Odvojeno, odnosno u krug, piše se samo u bukvalnom značenju. Primeri: – Stanite svi u krug i ponavljajte za mnom ove reči. – Hajde deco, udjite svi u krug. Spojeno, odnosno ukrug, piše se u slučaju kada predstavlja prilog koji znači okolo. Primeri: – Dokle ćemo se voziti ukrug, stani da pitamo nekoga…

May 10, 2016
Read More >>

Ukratko ili u kratko pravopis – kako se piše

Ukratko ili u kratko pravopis – kako se piše pravilno? Pravilno je napisati ukratko. Ukratko je prilog koji ima značenje u nekoliko reči ili kratko rečeno. Evo i nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava: – Hajde ispričaj mi makar ukratko šta se sinoć dogodilo. – Ukratko mi moraš reći šta si odlučila i zbog čega. – Nemam vremena sada, ispričaj mi ukratko samo. – Možeš mi…

May 10, 2016
Read More >>

Uglavnom ili u glavnom pravopis – kako se piše

Uglavnom ili u glavnom pravopis – kako se piše ispravno? Ispravno je napisati i jedno i drugo, samo u različitom kontekstu. Sastavljeno, odnosno uglavnom, piše se u slučaju kada predstavlja prilog koji ima značenje najčešće. Razdvojeno, odnosno u glavnom, piše se u slučaju kada predlog u služi za isticanje prideva glavni. Dakle, oba oblika su potpuno pravilna, a sada ćemo napisati i nekoliko primera rečenica za oba: – Uglavnom sam…

May 10, 2016
Read More >>

Uči ću ili učiću pravopis – kako se piše

Uči ću ili učiću pravopis – kako se piše pravilno? Pravilno je napisati spojeno, dakle učiću. Kada se infinitivna osnova glagola završava na ti, onda se u Futuru I pomoćni glagol hteti i glavni glagol pišu spojeno. Učiti – uči + ću > učiću Sada ćemo navesti i par primera rečenica za datu reč: – Ne mogu sada, učiću malo kasnije. – Učiću ovo gradivo sledeće nedelje jer profesorka neće dolaziti…

May 10, 2016
Read More >>

U ostalom ili uostalom pravopis – kako se piše

U ostalom ili uostalom pravopis – kako se piše ispravno? Ispravno je napisati i jedno i drugo. Odvojeno, to jest u ostalom, piše se u slučaju kada predlog u služi za isticanje prideva ostali, i u tom slučaju znače drugi. Spojeno, to jest uostalom, piše se u slučaju kada predstavlja rečcu koja znači naposletku ili najzad. Pošto smo utvrdili da su oba oblika pravilna, navešćemo i par primera rečenica za oba:…

May 10, 2016
Read More >>

U nikoga ili ni u koga pravopis – kako se piše

U nikoga ili ni u koga pravopis – kako se piše pravilno? Pravilno je napisati ni u koga. Ako se zamenica nikoji koristu uz predlog, onda se on umeće izmedju veznika ni i zamenice, tako da će jedini ispravan oblik glasiti ni u koga. Evo i nekoliko primera rečenica: – Ni u koga više nemam poverenja. – Nisam se zaljubila ni u koga, nemoj me više to pitati. – Ni…

May 10, 2016
Read More >>

U nijednoj ili ni u jednoj pravopis- kako se piše

U nijednoj ili ni u jednoj pravopis- kako se piše pravilno? Pravilno je napisati ni u jednoj. Kada se složena zamenica upotrebljava sa predlogom onda se on umeće izmedju njena dva dela, tako da će jedini ispravan oblik biti ni u jednoj. Evo i nekoliko primera rečenica u kojima se dati izraz ispravno piše: – Nisam bila ni u jednoj prodavnici danas. – Ni u jednoj kafani se nisam lepo provela, bilo…

May 10, 2016
Read More >>