Do sad ili dosad – kako se piše, pravopis

Do sad ili dosad – kako se piše pravilno? Za ovaj slučaj je zanimljivo da se piše i jedno i drugo ispravno, zavisno od situacije u kojoj se upotrebljava. Ukoliko je fokus na SAD, odnosno na sadašnji trenutak onda se piše odvojeno. Na primer: Do sad je to moglo tako da prolazi, od sad više ne može. U ostalim situacijama kada nije akcenat na SAD onda se piše sastavljeno –…

August 21, 2015
Read More >>

Prethodni ili predhodni – kako se piše, pravopis

Prethodni ili predhodni – kako se piše pravilno? Ispravno je pisati sa T – prethodni. D kada se nadje ispred H kao u ovom slučaju prelazi u T. Primeri rečenica sa ovim su: – Prethodni put kada smo se videli izgledao si dosta srećnije nego sada, šta se desilo? – Ti si mi prethodni put rekao da nećeš ići na tu žurku ali si ipak otišao. – Prethodni put kada…

August 21, 2015
Read More >>

Nepravilno ili ne pravilno – kako se piše, pravopis

Nepravilno ili ne pravilno – kako se piše ispravno? Ispravno je pisati sastavljeno – nepravilno. Primer upotrebe su u sledećim rečenicama: – Nepravilno je da tako sediš na stolici kada ti dolaze gosti u kuću. – Nepravilno držiš reket, tako nikada nećeš postati veliki teniser. – Nepravilno je skretati u raskrsnici na taj način kako ti to radiš.

August 21, 2015
Read More >>

Naći ću ili naćiću – kako se piše, pravopis

Naći ću ili naćiću – kako se piše pravilno? Pravilno je napisati odvojeno – naći ću. Primer rečenica za to su: – Naći ću ti one farmerke koje si izgubio kod mene. – Naći ću neku najpovoljniju ponudu za more ove godine. – Naći ću i ja dečka pa će mi onda svi zavideti.

August 19, 2015
Read More >>

Ne mogu ili nemogu – kako se piše, pravopis

Ne mogu ili nemogu – kako se piše pravilno? Ispravno je pisati odvojeno – ne mogu. Ne kad stoji uz glagol koji je u ličnom obliku, uvek se piše odvojeno. Primeri rečenica gde se ovo upotrebljava su sledeće: – Ne mogu stići večeras na tvoju utakmicu iako sam ti obećao. – Nemoj da misliš da ne mogu da dodjem, već jednostavno ne želim. – Ja kada ti kažem da ne…

August 19, 2015
Read More >>

Ići ćemo ili ićićemo – kako se piše, pravopis

Ići ćemo ili ićićemo – kako se piše pravilno? Ispravno je pisati ga odvojeno – ići ćemo. Primeri rečenica u kojima se upotrebljava su: – Ići ćemo na tu utakmicu tek kada završim sve poslove koje imam danas u kancelariji. – Ići ćemo u šoping ako nam ostane dovoljno para posle današnjeg ručka i plaćanja računa. – Ići ćemo sledeće godine na more pošto ove godine neću moći da uzmem…

August 18, 2015
Read More >>

Dobrodošli ili dobro došli – kako se piše, pravopis

Dobrodošli ili dobro došli – kako se piše pravilno? Ovo je nešto što zbunjuje veliki broj ljudi i dobar deo njih ne piše to pravilno. Ispravno je pisati i jedno i drugo, ali treba znati u kojoj situaciji ide jedno, a u kojoj drugo. Odvojeno se piše ukoliko se koristi u smislu dobrodošlice, kada dolaze neki gosti a vi im kažete: Dobro došli! U tom slučaju bi se to pisalo…

August 18, 2015
Read More >>

Svejedno ili sve jedno – kako se piše, pravopis

Svejedno ili sve jedno – kako se piše pravilno? Ispravno je pisati sastavljeno – svejedno. Svejedno je prilog i kao takav se piše sastavljeno. Primeri rečenica u kojima se on koristi: – Svejedno mi je da li ćemo ići na tu žurku ili ne, nisam nešto baš raspoložena večeras. – Tebi je potpuno svejedno da li ćemo mi ostati u vezi ili ne. – Svejedno mi je da li ćemo…

August 18, 2015
Read More >>

Ustvari ili u stvari – kako se piše, pravopis

Ustvari ili u stvari – kako se piše pravilno? Ispravno je pisati odvojeno – u stvari. Primer rečenica za ovo: – Ko si ti u stvari? Ja kao da ne mogu više da te prepoznam. – Ja u stvari i ne želim da idem na tu žurku, jer bi radije ostala kući. – Ti si u stvari jedan običan lažov, nisam to očekivala od tebe.

August 18, 2015
Read More >>

Odprilike ili otprilike – kako se piše, pravopis

Odprilike ili otprilike – kako se piše pravilno? Mnogim ljudima ovo pravi nedoumice u pravopisu. Ispravno je pisati otprilike sa T. OD kao predlog kad se nadje uz imenicu koja počinje sa P u ovom slučaju PRILIKA onda se menja u OT, odnosno piše se otprilike. Primer za ovo: Koliko otprilike možeš da podigneš na bench klupi? Ili: U koliko sati otprilike ćeš biti kod mene?

August 18, 2015
Read More >>

Podsetim ili potsetim – kako se piše, pravopis

Podsetim ili potsetim – kako se piše pravilno? Ispravno se piše podsetim. D kada stoji u ovakvom slučaju ispred S ostaje takvo, tj ne menja se u T. Primeri nekim rečenica: – Neću zaboraviti da te podsetim da mi poneseš onu svesku sutra. – Ja samo da te podsetim šta si mi obećao prošli put. – Neću da te podsetim, ti treba sam da se toga setiš.

August 18, 2015
Read More >>

Iako ili i ako – kako se piše, pravopis

Iako ili i ako – kako se piše pravilno? Piše se i jedno i drugo pravilno, zavisno od slučaja. Ako se upotrebljava u smislu da ima značenje poput MADA onda se piše sastavljeno – iako. Primer: Iako je bilo lepo vreme, bazen nije radio. U svim ostalim slučajevima se piše odvojeno, odnosno i ako.

August 18, 2015
Read More >>