Jel’ ili je l’ – kako se piše, pravopis

Jel’ ili je l’ – ovo mnoge muči kako se pravilno piše. Ono što je zanimljivo u ovom slučaju je da se piše i jedno i drugo, zavisno od situacije. U slučaju da je LI upitna rečca onda se piše odvojeno. Primer: Je l’ ono devojka o kojoj si mi pričao pre neki dan? U slučaju da je L deo uzrečice tipa: jelte, jelda odnosno jel’ onda se tu piše…

August 18, 2015
Read More >>

Ne sme ili nesme – kako se piše, pravopis

Ne sme ili nesme, mnogi ne znaju kako se ovo pravilno piše. Ispravno je pisati odvojeno – ne sme. Kada je glagol u ličnom obliku, odrična rečca NE se piše odvojeno od njega. Primeri rečenica sa ovim slučajem su sledeći: – Ne smem da se zaljubim u tebe jer ćeš me ostaviti i povrediti. – To ne sme da se radi u ovom tržnom centru. – Ne sme da se…

August 18, 2015
Read More >>

Ne dam ili nedam – kako se piše, pravopis

Ne dam ili nedam – kako se piše ispravno? Ovo je jedna od vrlo čestih nedoumica u našem jeziku. Pravilno je napisati odvojeno – ne dam, jer se NE u svakom slučaju piše odvojeno od glagola koji stoji u ličnom obliku. Primeri rečenica gde se ono koristi su: – Ne dam ti da mi pokvariš ovako lepo veče. – Ja ti kažem da ti to ne dam, džabe me moliš….

August 18, 2015
Read More >>

Doći ću ili doćiću – kako se piše, pravopis

Doći ću ili doćiću je česta nedoumica kako se pravilno piše. Ispravno se piše odvojeno – doći ću. Evo sada i nekih primer rećenica gde se ono koristi pravilno: – Doći ću kod tebe posle 21h večeras, budi spreman. – Ja ti nisam rekao doći ću posle utakmice, već pre nje. – Doći ću na staro mesto gde smo se uvek nalazili. – Doći ću kući tek kada završim sve…

August 18, 2015
Read More >>

Nijedna ili ni jedna – kako se piše, pravopis

Nijedna ili ni jedna – kako se piše pravilno, šta kaže gramatika odnosno pravopis za ovu situaciju? Piše se i jedno i drugo, zavisno od situacije. Uglavnom kada su u pitanju složene zamenice sa NI, piše se sastavljeno: nijedna, nijedne, nikakav, ničija itd. Dok u slučaju kada se želi pojačati značenje nečega, može se pisati odvojeno, kao na primer: Ni jednu jedinu pesmu mi nije otpevao.

August 18, 2015
Read More >>

Da li ili dali – kako se piše, pravopis

Kako se piše: da li ili dali? Ispravno se piše odvojeno – da li, ukoliko se ono koristi da se postavi neko pitanje. Primeri za to su: – Da li želiš da idemo na tu žurku? – Da li si za to da večeras ostanemo kod kuće? – Da li si uradio ono što smo se dogovorili da ćeš uraditi danas? – Da li možeš da zamisliš šta se desilo…

August 17, 2015
Read More >>

U pravu ili upravu: kako se pipe, pravopis

Mnogi nisu sigurni kako se piše, da li u pravu ili upravu? Takodje, da li se piše u pravu si ili upravu si, zatim u pravu sam ili upravu sam itd. Pravilno je pisati odvojeno – u pravu. Primer rečenica gde se to koristi su: – U pravu si kada kažeš da je to najbolje da ostavimo za sutra. – Ja mislim da sam u pravu što tvrdim da je…

August 17, 2015
Read More >>

Nažalost ili na žalost – kako se piše, pravopis

Nažalost ili na žalost još jedna je od čestih nedoumica u našem jeziku. Ono što je zanimljivo kod ove nedoumice je to da se ispravno piše i jedno i drugo, zavisno od slučaja. Kada je u pitanju prilog, onda se piše spojeno nažalost. Primer za to je: Nažalost, moram vam nešto reći. U slučaju kada iza nje dolazi genitiv, onda se piše odvojeno. Primer za to je: Na žalost velikog…

August 17, 2015
Read More >>

Podsetiti ili potsetiti – kako se piše, pravopis

Podsetiti ili potsetiti – česta je nedoumica u našem jeziku kod velikog broja ljudi. Ispravno se piše podsetiti. Slovo D se u ovakvim situacijama kada stoji ispred S ili Š ne menja. Primeri rečenica za ovo su sledeći: – Ja te mogu podsetiti da ne zaboraviš to za sutra. – Neću te podsetiti jer moraš nešto i sam da zapamtiš i da razmišljaš svojom glavom. – Kada ćeš me podsetiti…

August 17, 2015
Read More >>

Ne bih ili nebih ili ne bi – kako se piše, pravopis

Ovde imamo 3 opcije i sve 3 često stvaraju nedoumice. Da li se ispravno piše ne bih, nebih ili ne bi? Ispravno je pisati ne bih. Primeri rečenica gde se ne bih ispravno koristi odnosno piše su: – Ja ne bih mogao da predjem preko toga što mi je ona uradila. – Ne bih želeo da se ovo pretvori u pravi cirkus. – Mislim da ne bih mogao da stignem…

August 17, 2015
Read More >>

Ne može ili nemože – kako se piše, pravopis

Veliki broj ljudi greši u pisanju, pa tako često može videti da neko piše nemože umesto ne može. Ispravno je pisati ne može, tj odvojeno. Ne se u slučaju da se nalazi ispred glagola u ličnom glagolskom obliku, uvek piše odvojeno. Konkretni primeri rečenica su sledeći: – To ne može biti tako kako ti želiš. – Ne može se tako graditi kuća, a da se pre toga ne napravi konkretan…

August 17, 2015
Read More >>

Pretpostaviti ili predpostaviti – kako se piše, pravopis

Pretpostaviti ili predpostaviti je česta nedoumica ljudi kada je u pitanju naš jezik. Pravilno je pisati pretpostaviti, sa T a ne sa D. U ovom slučaju, zvučno D ispred bezvučnog P mora preći u svog bezvučnog dvojnika odnosno slovo T. Konkretni primer rečenica gde se pretpostaviti koristi su: – Ja ne mogu pretpostaviti šta se krije iza tog zida. – Ti ne možeš pretpostaviti zašto je ona baš to rekla…

August 17, 2015
Read More >>