Šta je poljubac i šta sve otkriva o nama?

December 4, 2016

O poljupcima su ispričane mnoge priče, poljubac je bio inspiracija mnogim umetnicima, slikarima, pesnicima, piscima, muzičarima. Ima raznih poljubaca – čednih, francuskih, sočnih, vatrenih, ali i ravnodušnih, hladnih. I svi oni izazivaju snažne emocije. Nekada je poljubac bio tabu tema, a danas se o njemu vrše razna istraživanja. Kakvi su rezultati tih istraživanja i šta je u stvari poljubac saznajte u tekstu koji sledi. Na osnovu sprovedenih istraživanja, naučnici su…

Read More >>

Šta je meditacija – definicija i značenje

November 29, 2016

Definicija meditacije: Meditacija se definiše kao premišljanje, misaono posvećivanje celokupnoj istini subjekta, udubljivanje u sopstvene misli. U psihologiji se pojam meditacije osim ljudskog racija vezuje i za intuiciju i za osećanja, emocije. Meditacija predstavlja opštu ljudsku težnju, iskustvo svih kultura. Pored saznajne funkcije ima i spontano terapeutske efekte i često se vezuje za religiozna osećanja. Poreklo reči Meditacija je reč koja vodi poreklo iz latinskog jezika, iz pojma Meditatio, što…

Read More >>

30.Nedelja trudnoće i sve što bi trebalo da znate o njoj

November 23, 2016

Trudnoća i majčinstvo su, slobodno možemo reći, najvažniji period i pravi blagoslov u životu svake žene. Osećaj da će uskoro na svet doneti novo maleno biće, ispunjava svaku ženu ljubavlju i posebnim osećanjima koja su nezamenjiva i neponovljiva i razlikuju se od svih ostalih osećanja koja su žene ikada doživele. Doživljaj trudnoće ipak je za svaku majku individualan. Dok neke uživaju u njoj osećajući se nikada lepše i poželjnije, druge…

Read More >>

Šta je dekadencija – definicija i značenje

November 21, 2016

Definicija dekadencije: Dekadencija se definiše kao postepeno slabljenje ili pak propadanje neke organizacije, društva, kulture, pa čak i pojedinca ili pak čitave civilizacije, a izazvano je rasipništvom, gubitkom moralnih načela i preteranom uživanju u luksuzu. Ovo je bila neka od definicija koja je opisivala posrnuće društva, međutim, kroz istoriju ona dobija mnogo drugih značenja i može se odnositi na razne aspekte života. Dekadencija se uopšte posmatra i kao rezultat gubljenja…

Read More >>

Šta je dezintegracija – definicija i značenje

November 21, 2016

U najopštijem smislu, dezintegracija se definiše kao narušavanje celine i potpunosti, uništavanje neke veze, celovitosti i jedinstva, kao i poremećaj ravnoteže. Često se kao pojam koristi dezintegracija ličnosti, koja za sobom vuče poremećaje u razmišljanju, u učenju, motorici, pamćenju, kao i u socijalizaciji. Reč vodi poreklo iz francuskog jezika. Dezintegracija ličnosti Smatra se da je dezintegracija ličnosti jedna od posledica dugotrajnog stanja anksioznosti. Tada, osobe dobijaju osećaj kao da se…

Read More >>

Šta znači indiferentan – značenje i definicija

November 21, 2016

Ovaj termin potiče od latinske reči indifferentia, indifferens, a prevodi se kao ravnodušnost. Radi se dakle o osobama koje su ravnodušne prema nečemu, koje ne mare za nešto, ili su pak neutralne i bez afiniteta prema tome. Žargonski rečeno – svejedno im je. Indiferencija Indiferencija se tumači kao hladnoća, odsutnost interesovanja prema nekome ili nečemu, kao odsustvo naklonosti i ljubavi takođe. U psihologiji se tumači kao duševno stanje ravnodušnosti, neosetljivosti,…

Read More >>

Letargija – definicija i značenje

November 21, 2016

Letargija se može različito definisati u zavisnosti od toga da li taj pojam koristimo u svakodnevnom govoru da nešto označimo, ili je u pitanju letargija kao medicinski fenomen. Definicija letargije U svakodnevnom govoru, to bi označavalo umor, zamor i premor organizma, koji je postao nesposoban za normalno funkcionisanje, a najčešće usled nedostatka energije. Osobe koje su letargične obično prati i smanjena motivacija, a često i kakvo apatično stanje. Smatra se…

Read More >>

Šta je mediokritet – značenje

November 18, 2016

Reč mediokritet potiče od latinske reči mediocritas i u bukvalnom značenju ukazuje na nešto osrednje, prosečno. Može to biti čovek osrednjih sposobnosti, neko osrednje vredno delo, osrednje stanje nečega u globalu. Mediokritetima se još nazivaju i kakvi prosti ljudi, nešto što stvara jeftinu sliku u javnosti, priča koja nekoga predstavlja na bedan način društvu. Mi bismo je opisali rečju – malograđanština. Kako se postaje mediokritet? Ukoliko u nešto ne ulažete,…

Read More >>

Šta je strofa i koje sve vrste strofa postoje

November 18, 2016

Poezija je, kako se smatra, najstarija vrsta književnosti, tj književnih dela koja su ikada stvorena. Iako su se vekovima unazad sa kolena na koleno prenosile pre svega najrazličitije priče, ipak, prvo mesto drži poezija i težnja i želja pesnikova da opeva neke događaje i životne situacije, ali i svoje viđenje pojedinih sustinskih životnih stvari. Vrste poezije Kroz mnoštvo stilskih figura kakve su metafora, gradacija, hiperbola i brojne druge, pesnik kroz…

Read More >>

Šta je sujeta – značenje

November 17, 2016

Sujeta se smatra negativnom osobinom, hranom za Ego. Smatra se da ona proizilazi iz želje i potrebe da neko istakne svoju ličnost i svoju slavu, te da je to zapravo želja za dokazivanjem. Isto tako, smatra se da su svi ljudi na neki način sujetni, manje ili više. Ukoliko sujetu na vreme i na pravi način zadovoljite, ona neće dolaziti do izražaja. Međutim, ukoliko to ne uspete, što je i…

Read More >>

Stilske figure – šta su i koje postoje, primer

November 17, 2016

Kada govorimo o književnosti, govorimo o celokupnoj književnoj delatnosti, literaturi, koja podrazumeva kako poeziju, tako i prozu. Sva dela, a osobito poezija, koriste za svoju izradu nauku o stilu, takozvanu stilistiku. Radi se o kakvom načinu izražavanja pisca jezikom kojim on želi iskazati svoje misli, osećanja, namere i htenja. Pisac tako, preko svog autentičnog stila, uspeva da našim čulima približi sve ono lepo što je želeo da prenese svojim delom….

Read More >>

Šta je sarkazam – značenje

November 17, 2016

Sarkazam, odnosno ironija kao stilska figura kroz koju se prenosi, smatra se najvišim oblikom inteligencije. Vodi poreklo od grčke reči sarkasmos, tj sarkazein, što u bukvalnom prevodu znači gristi usne od besa. Generalno, sarkazam označava kakvu porugu, oštru i zajedljivu, u želji da se ismeje onaj kome je upućena, odnosno ono čemu je upućena. Sarkazam i ironija Sarkazam predstavlja zapravo upotrbu ironije kao stilske figure na zajedljiv odnosno podrugljiv način….

Read More >>