Ćebad ili ćebići pravopis – kako se piše

Ćebad ili ćebići pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati ćebad.

Imenica ćebe ima oblike supletivne množine od zbirne imenice i glasi ćebad.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica u kojima se navedena reč ispravno upotrebljava:

– Ta ćebad su veoma stara i prvom prilikom ću ih baciti.

– Ne možeš uzeti ćebad bez mene, veoma mi je bitan i dezen a znam da ti na to ne obraćaš pažnju.

– Kada budeš dolazila ponesi i onu ćebad, trebaće nam večeras kada budemo išli na kampovanje.

– Nisam ponela ćebad, ako želiš mogu se vratiti po njih.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...