Čekajući ili čekaju ći pravopis – kako se piše

Čekajući ili čekaju ći pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati spojeno, dakle čekajući.

Od glagola čekati, glagolski prilog sadašnji glasi čekajući. 

Glagolski prilog sadašnji se uvek završava nastavkom ći, i piše se spojeno.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Čekajući njega razgledala sam izloge po gradu i videla par dobrih haljina.

– Ogladnela sam čekajući te, sada moraš da me vodiš u neki dobar restoran na ručak.

– Zaspala sam na fotelji čekajući je cele noći da mi ispriča kako je prošao sastanak, ali ona nije ni došla.

– Čekajući Godoa je moja omiljena knjiga, mogla bih je stalno iznova čitati.

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...