Često puta ili često pravopis – kako se piše

Često puta ili često pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati često.

Prilog često zapravo znači mnogo puta odnosno više puta, tako da kada upotrebimo izraz često puta dobijemo pleonazam, što znači da je jedna reč suvišna.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Veoma često mislim na tebe, i dalje se sećam svih naših zajedničkih trenutaka.

– Često mu govorim da bi trebao više da se trudi ako želi da postane uspešan.

– Nekada sam često išla u tu prodavnicu ali sada više ne idem, zaposlili su izuzetno neljubazne radnice.

– Često pijem čaj od uve jer sam čula da je izuzetno zdrav.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...