Ćevabdžinica ili ćevapdžinica pravopis – kako se piše

Ćevabdžinica ili ćevapdžinica pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati ćevabdžinica.

U navedenoj reči izvršena je glasovna promena jednačenje suglasnika po zvučnosti, tako što je bezvučni suglasnik p prešao u svog zvučnog para b, jer se našao ispred zvučnog suglasnika .

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Ona ćevabdžinica na kraju ulice je najbolja, često tamo jedem sa drugarima.

– Da li znaš koja je najbolja ćevabdžinica u gradu?

– Napravi mi spisak svih ćevabdžinica, za par dana moram krenuti u inspekciju.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...