Cigala ili cigli pravopis – kako se piše

Cigala ili cigli pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Imenica cigla u genitivu množine po Pravopisu glasi samo cigala, dok se u Pravopisnom rečniku navodi da su oba oblika pravilna, i cigli i cigala.

Navešćemo nekoliko primera rečenica za oba oblika reči:

– Biće mi potrebno mnogo cigli da izgradim kućicu kakvu želim za moje kuče.

– To je malo cigli za to što ste planirali da sagradite.

– Nekoliko cigala sam našla u mom dvorištu iza kuće, ako su ti potrebne možeš ih uzeti.

– Na tom stovarištu ima zaista dosta cigala, smatram da ćete tu uspeti da uzmete količinu koja vam je potrebna.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...