Čitaoca ili čitalaca pravopis – kako se piše

Čitaoca ili čitalaca pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Imenica čitalac se po padežima menja na sledeći način:

Jednina/množina

Nominativ: čitalac/čitaoci

Genitiv: čitaoca/čitalaca

Dativ: čitaocu/čitaocima

Akuzativ: čitaoca/čitaoce

Vokativ: čitaoče/čitaoci

Instrumental: čitaocem/čitaocima

Lokativ: čitaocu/čitaocima

Dakle, u genitivu množine glasi čitalaca, dok u genitivu i akuzativu jednine glasi čitaoca.

Glasovna promena prelazak l u o nije izvršena u nominativu jednine i genitivu množine, a u svim ostalim padežima je izvršena.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica za oba oblika reči:

– Juče sam u biblioteci upoznala jednog veoma pametnog čitaoca, razmenili smo dosta korisnih informacija.

– Danas sam u gradu srela našeg najvernijeg čitaoca, prepoznao me je i javio se kulturno.

– Nisam odavno prisustvola klubu čitalaca, moraću da odem na sledeći sastanak.

– Bilo je mnogo čitalaca, svi su se skupili kako bi dočekali našeg najboljeg pesnika.

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...